Voeding en verstandelijke gehandicaptenzorg

Er zijn een veel verschillende beperkingen en stoornissen. Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt aandacht, goede voeding is daarbij belangrijk.

 

Op deze pagina krijg je meer zicht op de volgende punten:

  • Diëtist Verstandelijke Gehandicaptenzorg
  • Wanneer ga je naar de diëtist?
  • Wat kun je van de diëtist VG verwachten?

 

Mensen zijn allemaal verschillend, zo ook mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen de stoornissen en beperkingen kunnen verschillen, maar het gedrag, stofwisseling, medicijngebruik, motoriek, zintuigen en de communicatie zijn erg divers.

 

Ook de voedingsproblemen zijn niet het zelfde bij iedereen. Het is dus erg belangrijk dat de diëtist kennis heeft van al deze complexe aandoeningen.

 

Diëtist Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Een diëtist Verstandelijke Gehandicaptenzorg (diëtist VG) heeft een specifieke, erkende deskundigheid in de omgang van mensen met een verstandelijke handicap en voeding en aandoeningen. De diëtist heeft kennis van complexe medische, gedragsmatige, lichamelijke, pedagogische en psychische problematiek.

 

Een diëtist VG gaat samen met de cliënt en de ouders/verzorgers in gesprek om de beperking, woon- en leefomstandigheden, lichamelijke situatie, het eetpatroon en lengte- en gewichtsverloop in kaart te brengen. Daarna zal er een voedingsadvies opgesteld worden die het beste aansluit bij de behoeftes van de cliënt. De diëtist evalueert met de cliënt eens in de zoveel tijd hoe de behandeling verloopt. Ook het gewichtsverloop zal in de gaten gehouden worden.

 

De diëtist VG werkt samen met een gespecialiseerd multidisciplinair team waar complexe problematiek vraagt om een multidisciplinaire afstemming. Wanneer het nodig is zal de diëtist samenwerken met andere disciplines zoals een gespecialiseerde logopedist, mondhygiënist, fysiotherapeut, pedagoog of ergotherapeut. Natuurlijk is de behandelend arts ook onderdeel van het team en wordt altijd op de hoogte gehouden.

 

Wanneer ga je naar de diëtist?

Wanneer er medische problemen zijn, kan de cliënt door een arts worden doorgestuurd naar de diëtist. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er sprake is van bepaalde aandoeningen. Maar ook wanneer de cliënt te licht of te zwaar is of wanneer de hij of zij problemen heeft met de slikken of de ontlasting. Het advies is om dan naar een diëtist VG te gaan.

 

Wat kun je van de diëtist verwachten?

De diëtist VG streeft er naar om het voedingsadvies voor de cliënt binnen de richtlijnen goede voeding te laten vallen. Samen met de cliënt en de ouders/verzorgers zal er gekeken worden naar een passend voedings- en beweegadvies. Het advies en het gesprek is aangepast op het niveau van de cliënt, er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een foto dieet.

 

Meer weten?

Wil je weten hoe het precies zit en wat voor jou de beste voeding is? Ga dan naar de diëtist!

Voedingstips voor jonge sporters: eiwitten

, diëtist 12 december 2019
De groeispurt is een periode waarin het lichaam in korte tijd snel groeit. Het is een fase van het...

COPD en ongewenst afvallen

, diëtist 9 december 2019
Een goed afgestemd voedingspatroon is erg belangrijk bij mensen met de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).  Er is...

Sporten met een drukke baan. Hoe dan?!

, diëtist 5 december 2019
Met de auto naar de sportschool om vervolgens een uur te gaan fietsen? Het klinkt gek, maar dit gebeurt...

IJzersterke voeding bij bloeddonatie

, diëtist 2 december 2019
Een bloeddonatie is in principe niet heel erg ingrijpend. Toch kunnen sommige mensen wel klachten ervaren zoals duizeligheid, flauwvallen...