Wat als je de grip op je eetpatroon kwijt bent?

, diëtist 8 oktober 2018

Iedereen eet weleens meer dan dat hij of zij zou willen. Het hebben van een eetbui is dan ook niet gelijk iets om je zorgen over te maken. Maar wanneer de eetbuien je leven overnemen, is er meer aan de hand. Geschat wordt dat ongeveer 160.000 mensen in Nederland lijden aan Binge Eating Disorder oftewel BED.

binge eating

Controleverlies

BED (Binge Eating Disorder) ofwel eetbuistoornis is omschreven als: terugkerende episodes van significant meer voedsel eten in een korte tijdsspanne dan de meeste mensen zouden eten onder vergelijkbare omstandigheden. De stoornis is geassocieerd met duidelijk leed (verlies) en komt gemiddeld minimaal één keer per week gedurende drie maanden voor.

 

Er is daarnaast sprake van een gevoel van controleverlies. Je blijft eten zonder dat je hier plezier aan beleefd en je kunt voor je gevoel niet stoppen. Na afloop volgt vaak een schuldgevoel. Een eetbuistoornis is veel meer dan frustratie of verdriet ‘weg-eten’. Het kan je hele leven beheersen. Mensen met BED hebben vaak ook last van een depressie.

 

Het verschil met andere eetstoornissen zoals anorexia of boulimia is dat er niet gecompenseerd wordt. Hiermee wordt bedoeld dat er niet geprobeerd wordt het voedsel weer kwijt te raken door te braken, laxeermiddelen te gebruiken of overactief gedrag te vertonen. Het risico op het krijgen van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 is daardoor groot.

Taboe

Er ligt nog steeds een taboe op BED (maar ook op andere eetstoornissen). Mensen met BED praten niet gemakkelijk over de stoornis vanwege schaamte. Maar hoe langer je rondloopt met BED zonder het met iemand te delen, hoe meer je verwikkeld raakt in de situatie en hoe groter de kans is dat je (sociaal) geïsoleerd raakt. Het is niets om je voor te schamen. Ik wil iedereen dan ook aanmoedigen die zich herkent in de symptomen om erover te praten. Praat met iemand die je vertrouwt en waarbij je je op je gemak voelt. Dit kan een vriend of vriendin zijn, een familielid of een collega. Zoek ook gespecialiseerde hulp. Ga hiervoor naar je huisarts. De huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog en/of een diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen.

Baas over eigen gedrag

Om de controle over je eetgedrag weer terug te krijgen, is het belangrijk dat je je realiseert dat jij nog steeds baas bent over je eigen acties. Het hebben van een eetbui is en blijft een keuze, ook al voelt dat soms niet zo. Sta stil bij de gevoelens of situaties die bij jou een eetbui uitlokken. Dit is bij iedereen anders. Probeer het gevoel dat je vóór een eetbui hebt eens te verduren. Verduren houdt in dat je een aantal minuten je gevoel aanvaardt en accepteert zoals het is. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar het brengt je wel dichter bij de oorzaak van het ontstaan van eetbuien. Wanneer je dit weet, kun je gericht zoeken naar een oplossing of een manier om hiermee om te gaan.

 

Maar de eerste stap is: hou het niet voor jezelf, maar praat erover!