Op bezoek bij de schooldiëtist

, diëtist 24 oktober 2019

De meeste mensen hebben weleens gehoord van de schooldokter. Maar wie kent de schooldiëtist? En wat zijn dan de werkzaamheden van de schooldiëtist?

schooldiëtist

Gezond opgroeien

Een diëtist kan betrokken zijn bij zowel behandeling als preventie bij gezond opgroeien. Dat betekent dat een diëtist niet alleen in beeld komt als er sprake is van ondergewicht, afbuigende groeicurve, overgewicht, obesitas, voedselintolerantie of voedselallergie of darmklachten. Maar ook als een kind gezond is kan de diëtist betrokken zijn om adviezen te geven over gezond eten en opgroeien in een gezonde leefomgeving.

 

Jeugdgezondheidszorg

De schooldokter, ofwel de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige die werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin, monitoren de gezondheid van kinderen op vaste momenten. Een schoolgaand kind krijgt een oproep in groep 2 en in groep 7 om naar de schooldokter te gaan. Dat is dus niet zo vaak. Als er problemen of vragen zijn van ouders rondom voeding, kan een kind met zijn ouders naar een (school)diëtist worden verwezen. Die kan ouders en kind vaker zien en de voedingsvragen samen doornemen. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de schooldiëtist werken vaak met elkaar samen en houden elkaar op de hoogte van de voortgang van de behandeling (met toestemming van de ouders).

 

Schooldiëtist in de klas

Soms komt de diëtist ook in de klas. Dan wordt er gepraat over waar voedsel vandaan komt, worden er smaaktesten gedaan, wordt verteld over gezonde voeding en wordt uitgelegd wat gezonde voeding voor het lichaam en de groei betekent.

 

Schoolbeleid

Vaker nog is de diëtist betrokken bij het beleid en de afspraken over gezonde voeding op school. Bijvoorbeeld over welke dranken in de pauze op school gebruikt mogen worden. Op veel scholen zijn er afspraken: een kind mag water of melk meenemen. En dat in de eerste pauze wordt fruit gegeten in plaats van brood of koeken. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen hierdoor vaker thuis ontbijt eten, wat natuurlijk ook weer gezond is. Ook kunnen er afspraken zijn over traktaties. Hoe groot die mogen zijn, bijvoorbeeld één soort traktatie in plaats van chips én snoep. En welke keuzes zijn toegestaan; wel of geen chips, wel een snoepje maar geen zak snoep.

 

Deskundigheidsbevordering

Niet alleen ouders moeten wennen aan een nieuw beleid op school, maar ook leerkrachten. Het is voor hen fijn als ze weten hoe ze met deze veranderingen om moeten gaan als ouders er vragen over stellen. Enige achtergrondinformatie over gezonde voeding voor kinderen is essentieel. Ook wordt dan vaak gebruik gemaakt van de Gezondheidsmonitor om meer inzicht te verschaffen over hoe de wijk en de school ervoor staan in vergelijking met landelijk of stedelijk gemiddelde. Dat doet de schooldiëtist vaak samen met de jeugdverpleegkundige.

 

Ouderavond of koffie-ochtend

Als een school een nieuw voedingsbeleid gaat introduceren, is het van belang dat ouders daarbij betrokken worden en goed geïnformeerd zijn over het waarom en hoe. Ook daar is de diëtist bij betrokken. Dat betekent het verzorgen van workshops op ouderavonden of koffie-ochtenden. Het schoolbestuur kan dan de ouders goed uit te leggen waarom school deze keuze maakt. De schooldiëtist legt uit hoe de ouders dit in de praktijk kunnen vormgeven.

 

Had je niet gedacht hè, dat het zo divers was?

 

Inmiddels ben ik geen schooldiëtist meer, maar nog wel nauw betrokken bij de zorgverlening in de wijk. Contact met de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, buurtteams, welzijnsorganisaties, beweegmakelaar en sociaal makelaar zorgen ervoor dat we een sterk netwerk hebben en weten bij wie we terecht kunnen bij ondersteuning, hulp en vragen.