Privacyverklaring

Contactadres: Nederlandse Vereniging van Diëtisten,
De Molen 93, 3995 AW Houten
KvK nr.: 40530679

Inleiding


Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Als je de website van Dieet dit – Dieet bezoekt dan worden bepaalde persoonsgegevens geregistreerd.

Wij respecteren daarbij de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Uitgangspunt van deze privacyverklaring is dat we transparant zijn over wat we met deze gegevens doen.

Wanneer je na het lezen van onderstaande tekst meer informatie wilt over privacy verwerking binnen de website van Dieet dit – Dieet dat, neem dan contact op met bureau@nvdietist.nl .

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. De website https://dieetditdieetdat.nl/  verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je een bezoek brengt aan deze website of gebruik maakt van onze diensten.  Hieronder zie je het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij je websitebezoek.

  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Doel van de gegevensverwerking


Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Wij analyseren het gedrag van de bezoekers om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen.
  • Wij delen gegevens met samenwerkingspartners die Dieet dit – Dieet dat ondersteunen bij de (on-line) communicatie- en marketingactiviteiten
  • Weergeven van likes.

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw randapparatuur en uw surfgedrag wanneer u onze site bezoekt. Tot slot kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

De NVD waarborgt dat jouw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgronden van toepassing zijn:

  • De verwerking van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
  • Wij verwerken jouw gegevens met het oog op gerechtvaardigde belangen.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of op basis van wetgeving is vereist.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De website deelt je geanonimiseerd IP-adres met Google Analytics. Daarvoor hebben wij met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zie voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van Google Analytics.

Soorten cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Kijk hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Dieet dit – Dieet dat maakt op de website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook. Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.

 

Informatiebeveiliging

We gaan serieus om met de bescherming van jouw gegevens. Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij van mening bent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bureau@nvdietist.nl

Mocht je ondanks onze inspanningen een klacht hebben dan bestaat de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzien gegevens


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie aan ons toe. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser. Wij benadrukken dat wij een cookie niet voor u kunnen verwijderen. U kunt dit zelf doen.


Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan berusten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om (delen van) de website te wijzigen, bewerken, openbaar te maken, vermenigvuldigen, distribueren of beschikbaar te stellen aan derden, etc.

 

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren dan ook om regelmatig deze verklaring te bekijken.

 

Werkgegevens diëtisten

De gegevens die getoond worden bij ‘Vind een diëtist bij jouw in de buurt’ vallen onder de privacy verklaring van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Zie www.nvdietist.nl

 

Zie hier de PDF- versie van de privacyverklaring

 

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2019