Kwaliteit

Het is belangrijk dat je voedingsadvies krijgt van iemand die kennis van zaken heeft. Daarom is het goed om te weten dat ‘diëtist’ een beschermde titel is. Iemand mag zich alleen onder strenge wettelijke voorwaarden diëtist noemen.

Er zijn diverse beroepen die zich met voedingsadvies bezighouden: van voedingskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent. Er is echter maar één beroepstitel voor voedingsadvies die wettelijk beschermd is: diëtist.

Iemand mag zich pas diëtist noemen als ze een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding heeft gevolgd.

Kwaliteitsregister

Maar dat is nog niet voldoende. Het vak blijft zich ontwikkelen, dus is het belangrijk dat de diëtist dat óók doet. Dit wordt officieel bijgehouden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een diëtist die in dit register is opgenomen, kan aantonen dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, deskundigheid en werkervaring.

Wil je zeker weten dat je diëtist is ingeschreven in het Kwaliteitsregister? Vraag dan om haar KP-nummer.

Beroepsvereniging

Een andere manier waarop de diëtist zich kan blijven ontwikkelen, is via de beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Via de NVD blijven diëtisten op de hoogte van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de diëtetiek. De NVD onderhoudt bijvoorbeeld het contact met de overheid, opleidingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Een lid van de NVD weet dus precies wat er in haar werkveld speelt.

Gevonden!

Maar hoe weet je nou of een diëtist aan deze voorwaarden voldoet? Dat is eenvoudig: in het kader hiernaast kun je op basis van je postcode op zoek gaan naar een diëtist.

Alle diëtisten die op deze lijst staan, mogen de titel ‘diëtist’ gebruiken en zijn aangesloten bij de NVD.